Služby

Zemní práce

  •  skrývka ornice
  •  těžba materiálu hor. tř. 1-7
  •  přeprava výkopku na deponie a skládky
  •  realizace hutněných násypů
  •  hrubé terénní úpravy

Demolice

  •  bourání objektů cihelných, betonových, železobetonových do výšky 21m
  •  likvidace nabouraných materiálů
  •  recyklace nabouraných materiálů
  •  třídění recyklovaných materiálů na požadované frakce